• Orman Fakültesi
  • Orman Fakültesi
  • Orman Fakültesi
  • Orman Fakültesi
  • Orman Fakültesi
  • Orman Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi" sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, I. Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi E-Kongresi “Ormancılıkta Yeni Yaklaşımlar” teması ile  25-27 Kasım 2020 tarihlerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak Orman Fakültesi tarafından düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve kongre başkanı Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK ve Kastamonu Orman Bölge Müdürü Sayın Fahri SÖNMEZOĞLU tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan kongreye ülkemizden Prof. Dr. Yusuf SERENGİL, Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Salim HIZIROĞLU ve Dr. Dalia ABBAS, Romanya’dan Prof. Dr. Marius Catalin BARBU davetli konuşmacı olarak katıldı.

Kongre kapsamında özellikle son günlerde dünyamızı küresel ölçekte etkileyen iklim değişikliği ve Covid-19 pandemisi önlemleri,  ekolojik sorunların çözümü, su kaynaklarının yönetimi ve toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde ormancılık, odun dışı orman ürünleri ve orman endüstri alanları ile ilgili konularda 63 bilimsel çalışma sunuldu.

I. Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi E-Kongresi’nde; ana temalar olarak çağımızda önemli bir sorun olan erozyon sorunu, maden sahalarının ormanlara olan olumsuz etkileri, iklim değişikliği kapsamında yağış ve sıcaklıkların değişimi, iklim elemanlarındaki değişimin olası etkileri ve ekolojik sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar tartışıldı. Ayrıca, ormancılıkta sertifikasyon, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmada en önemli karasal ekosistem olan ormanların karbon tutma potansiyeli, ormanlardaki farklı ağaç türlerinin biyokütle tahmini üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra Kastamonu yöresinde yer alan büyük memeli yaban hayvanı türlerinin ve orman ağaçlarına zarar yapan bazı böcek türlerinin tespiti üzerine çalışmalar sunuldu.

Orman Endüstrisi alanında ise odun hammaddesine uygulanan termal işlemler ve bu ürünlerin kullanım alanlarından, ahşap esaslı nanokompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri ile kağıt sektöründe doğal boyar maddelerin öneminden bahsedildi. Ayrıca, günümüzde önemi gittikçe artan Endüstri 4.0’ın orman endüstrisinde kullanımı ve Covid-19 pandemisi döneminde Kastamonu’da faaliyet gösteren orman ürünleri sanayilerinin durumu değerlendirildi.

Kongre, Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK’ün kapanış konuşmaları ile başarı bir şekilde tamamlandı.

28