Orman Mühendisliği Lisans Programında Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN'in yürüttüğü yaban hayatı dersi kapsamında öğrencilerimize Av, Avcılık ve Silah Bilgisi konularında bilgi vermek üzere Or. Müh. Kubilay KOÇ ve Özel Sektörde Ormancılık konularında bilgi vermek üzere Or. Müh. Sinan ÇİFTÇİOĞLU dersimize teşrif etmişlerdir.

Yine aynı ders kapsamında yaban hayatında envanter konusunu arazide göstermek üzere Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda teknik gezi düzenlenmiştir. Geziye Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN, Dr. Öğr. Üyesi Arif Oğuz ALTUNEL ve Dr. Mertcan KARADENİZ katılmıştır.