Yaban Hayatı Bilgisi Dersi kapsamında Orman Mühendisliği 2ncü ve 3ncü sınıf öğrencilerimiz Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN nezdinde Devrekani ilçesi Beyler Barajında su kuşu gözlemi yapmıştır. Yapılan gözlemde çok sayıda ördek türü ve su kuşu gözlemlenmiş, kuş türleri öğrencilerimiz tarafından teşhis edilerek sayım yapılmıştır.

1

2

3