Fakültemiz üçüncü sınıf öğrencilerine Erozyon ve Sel Kontrolü dersi kapsamında, Doç. Dr. Miraç AYDIN ve Arş. Gör. Senem GÜNEŞ ŞEN’in katılımları ile, Kaşçılar Orman İşletme Şefliği’nde bulunan ÇEM, OGM ve Kastamonu Üniversitesi tarafından ortak yürütülen “Farklı Kapalılığa Sahip Meşcerelerde Toprak ve Su Kayıplarının Belirlenmesi” adlı proje sahasında uygulama yaptırılmıştır.

Balksz 2