Ormancılık Uygulamaları-I dersi kapsamında Orman Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileriyle birlikte Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkı'na gidilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamada öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Sabri ÜNAL, Doç. Dr. Arif Oğuz ALTUNEL, Doç. Dr. Ferhat KARA ve Dr. Arş. Gör. Mertcan KARADENİZ tarafından Ilgaz Dağı Milli Parkında görülen ağaç hastalıkları ve böcek zararları, Ilgaz Dağı Milli Parkındaki silvikültürel uygulamalar ve uzaktan algılama sistemlerinin ormancılıkta kullanımı konularında öğrencilere bilgiler aktarılmış ve uygulama yaptırılmıştır. 

 01