Değerli Hocalarım,


2020-2021 Güz Döneminde Biriminizde Vize Mazeret Sınavına katılmak isteyen öğrencileriniz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinde yer alan Mazeret Başvuru ekranını kullanarak Mazeret Sınavı başvurusunda bulunacaklardır. Biriminizde ayrıca dilekçe almanıza gerek yoktur. Mazeret Başvuruları Bölüm Başkanlarının ekranında görülecek olup onay kabul ya da red işlemleri buradan yapılacaktır. Bölüm Başkanlarınca başvurusu kabul edilen her bir Mazeret Sınavı, o dersin ilgili Öğretim Elemanı tarafından tanımlanıp uygulanacaktır. Ortak dersler ile ilgili işlemler Uzaktan Eğitim Merkezince derslerin Öğretim Elemanları tarafından koordineli olarak yapılacaktır. Merkezimiz tarafından koordine edilen ortak derslerin sınav tarihi 10 Aralık.2020 saat:09:00-23:59 arasında onlıne denetimsiz yapılacaktır. Gerekli duyuruların öğrencilere yapılması hususunda;
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Not: Ortak derslerin son başvuru tarihi 06.12.2020 saat:23.59'a kadardır.