2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yapılacak uzaktan eğitimler için dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen üniversitelerin laboratuvarlarının teknolojik ve dijital imkanlarından Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirlere uymak koşuluyla faydalanabileceklerdir.

  

 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Bayburt Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Yaşar Üniversitesi