Değerli öğrencilerimiz,

Covid-19 pandemisinden dolayı örgün eğitime ara verilerek online eğitime geçilmesi ile pandemi riskinin halen devam etmesi, diğer taraftan kamu kuruluşlarının pandemi döneminde staj faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle, öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 20 günlük yaz stajlarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak şartıyla ödev/proje şeklinde yapabilmesine, ancak isteyen öğrencilerin ikametgahlarının bulundukları illerde veya istedikleri diğer illerde ilgili işletmenin ve bölüm başkanlığının onayı ile özel ya da tüzel nitelikli kurumlar (Fabrikalar, Ormancılık Büroları, Şirketler vb.) ile Üniversitemiz bünyesinde araştırma merkezleri ile laboratuvarlarda yapabilmesine karar verilmiştir.

Buna göre; isteyen öğrencilerimiz danışmanlarından alacakları staj ödevi hazırlayacağı gibi, isteyen öğrencilerimiz de resmi kuruluşlar, özel fidanlık, özel ormancılık ve özel orman endüstrisi şirketlerinde fiziki staj yapabileceklerdir.

Stajların Ödev/Proje vb. Yapılması:

- 28/05/2021tarihine kadar Ödev/Proje Talep Web sitemiz üzerinden oluşturulacak çevrimiçi form kullanılarak gönderilmesi

(https://forms.gle/nPgJt7bDttM2BHYU9)

Stajların ödev/proje vb. takvimi;

- Ödev/Proje talep dilekçesinin kurumumuza ulaştırılması için son tarih: 28/05/2021

- Ödevin/Projenin öğrenciye verileceği son tarih: 07/07/2021

- Ödevin/Projenin öğrenci tarafından teslim edilebileceği tarih aralığı: 27.08.2021 - .15.10.2021

-Ödevin/Projenin Değerlendirilmesi için son tarih: 28/10/2021

Stajlarını Kamu ve Özel Kurum veya Kuruluşlarında Yüzyüze Yapılması:

İş- Akış Şeması

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU STAJA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ (Fabrikalar, Ormancılık Büroları, Şirketler vb.)

Tablo 1: Staj başlangıç ve bitiş tarihleri

Staj Başlama Tarihi

Kurum Cumartesi Çalışmıyor ise Staj Bitiş Tarihi

Kurum Cumartesi Çalışıyor ise Staj Bitiş Tarihi

02.08.2021

27.08.2021

24.08.2021

23.08.2021

20.09.2021

15.09.2021

 

 

 

 

Staj başvurularının yapılması

 • Yaz döneminde açılacak iki staj döneminden birinin öğrenci tarafından seçilmesi (Tablo 1).
 • Staj yerinin öğrenci tarafından Bölüm Staj Komisyonuna 28 Mayıs 2021 tarihine kadar alternatifli olarak önerilmesi, (Web sitemiz üzerinden oluşturulacak çevrimiçi form kullanılarak alternatifli staj yeri öneri formunun sisteme yüklenmesi) (https://forms.gle/o4M4BZuy9JooGAD17)
 • Bölüm Staj Komisyonunun alternatifli staj yerleri içerisinden uygun staj yerini 4 Haziran 2021 tarihine kadar belirlemesi,
 • Bölüm Staj Komisyonları tarafından kabul edilen staj yerlerinin 10 Haziran 2021 tarihinde internet sitemizde açıklanması,
 • Staj yerlerinin açıklanmasını müteakip, Dekanlık onaylı staj başvuru formlarının internet sitemiz üzerinden 2 nüsha olarak (biri işyerinde kalacak şekilde) çıktısının alınması,
 • Staj formlarında gerekli bilgilerin öğrenci ve işyeri tarafından doldurulması, kaşelenerek imzalanması ve onaylanması,
 • İşyeri tarafından onaylı Staj Başvuru formlarının 21 Haziran 2021 tarihine kadar teslim edilmesi. (İnternet sitemiz üzerinden oluşturulacak çevrimiçi form kullanılarak staj başvuru formunun dijital olarak teslim edilmesi)
 • İnternet sitemiz üzerinden çevrimiçi teslim edilen formların 25 Haziran 2021 tarihine kadar Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanması. (Bölüm)
 • İnternet sitemiz üzerinden çevrimiçi teslim edilen formların 28 Haziran 2021 tarihine kadar Fakülte Staj Komisyonu tarafından onaylanması (Fakülte)
 • Kesinleşen stajyer öğrenci listesinin 5 Temmuz 2021 tarihine kadar internet sitemiz üzerinden açıklanması. (Fakülte)
 • Staj işlemleri onaylanan öğrencilerin 02 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihleri öncesinde sigorta giriş bildirgelerini E- Devlet üzerinden teslim alması. (Öğrenci)
 • Staj Raporu / Staj Değerlendirme Formlarının, 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim yılı Güz Döneminin ilk 3 haftası içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi (Öğrenci)
 • Staj Raporu / Staj Değerlendirme Formlarının Bölüm Staj Komisyonu tarafından dönem içerisinde değerlendirmesi ve Dekanlığa bildirilmesi

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Fiziki staj yapacak olan öğrenciler staj defterlerini elle doldurmaları gerekmektedir
 • Ödev veya proje yolu ile danışmanlarından alacakları çalışma ile stajlarını gerçekleştirecek olan öğrenciler hazırlayacakları ödevlerde, Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi’nde belirtilen yazım kurallarına uymak zorundadır.
 • Stajlarla ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerimiz Dr. Çağrı OLGUN ile iletişime geçebilirler