Görev Belgesi

İzin Belgesi

Günlük Görev Formu

Sınav Gözetmenlik Değişikliği Formu

Kastamonu Üniversitesi İş Akış Şeması

Ders Telafi Formu

Ders Açma Formu

Maddi Hata Not Bildirim Formu

 

YENİ FORMLAR

 

KYS-FRM_A-054_Mecburi_Hizmet_Yükümlüleri_için_Nakil_Talep_Formu_Gelecek_Kişi_İçin

KYS-FRM_B-055_Mecburi_Hizmet_Yükümlülükleri_İçin_Nakil_Talep_Formu_GidecekKişiİçin

KYS-FRM-030_Öğrenci_Bilgi_Sistemi_Kayıt_Formu

KYS-FRM-031_Öğrenci_Bilgi_Sistemi_Kayıt_Formu_Mevcut_Şifresini_Unutanlar_İçin

KYS-FRM-041_Akademik_Personel_Bilgi_Formu

KYS-FRM-042_Akademik_Personel_için_Beyan_Formu

KYS-FRM-043_Akademik_Yükseltilme_ve_Atanma_Müracaat_Formu

KYS-FRM-045_Öğretim_Üyesi_Kadrosuna_Atanacak_Öğretim_Elemanları_Öz_Geçmiş_Formu

KYS-FRM-046_Ögretim_Elemanları_Görev_Süresi_Uzatma_Formu

KYS-FRM-047_Öz_Geçmiş_ve_Eserler_Listesi

KYS-FRM-048_Akademik_Personel_Kimlik_Kartı_Başvuru_Formu

KYS-FRM-049_Hizmet_Damgalı_Pasaport_Talep_Formu

KYS-FRM-050_Hususi_Damgalı_Pasaport_Talep_Formu

KYS-FRM-051_Yurtiçi-_Yurtdışı_Görevlendirme_Talep_formu

KYS-FRM-052_Yurtdışı_Seyahat_Sonuç_Raporu

KYS-FRM-053_Yurtiçi_Seyahat_Sonuç_Raporu

KYS-FRM-056_Dr._Öğretim_Üyeliğine_Müracaat_Dilekçesi

KYS-FRM-057_Sınav_Kağıtları_Teslim_Tutanağı

KYS-FRM-058_Kadro_Talep_Formu

KYS-FRM-059_Jüri_Üyesi_Ücret_Talep_Formu

KYS-FRM-060_Final_Sınavı_Ücret_Formu

KYS-FRM-061_Şifre_Talep_Formu

KYS-FRM-062_Ders_Telafi_Formu

KYS-FRM-063_Günlük_İzin_Formu

KYS-FRM-065_Yurtdışı_Bilimsel_Etkinlik_Ön_Başvuru_Formu

KYS-FRM-067_Sınav_Gözetmenlik_Değişikliği_Formu

KYS-FRM-068_Araştırma_Projelerinde_Görevlendirilme_Formu

KYS-FRM-069_Görevlendirme_Formu

KYS-FRM-155_Staj_Değerlendirme_Not_Değişikliği_Formu

KYS-FRM-158_Bilimsel_Araştırma_Projeleri_Koordinatörlüğü_Mal_Alımı_İstek_Formu

KYS-FRM-159_Bilimsel_Araştırma_Projeleri_Koordinatörlüğü_Hizmet_Alımı_İstek_Formu

KYS-FRM-160_Muayene_ve_Kabul_Komisyonu_Tutanağı_Hizmet_Alımı_için

KYS-FRM-161_Kastamonu_Üniversitesi_Bilimsel_Araştırma_Projeler_Koordinatörlüğü_Proje_Sözleşmesi

KYS-FRM-162_Kastamonu_Üniversitesi_Bilimsel_Araştırma_Projeleri_Koordinasyon_Birimi_Gelişme_Raporu

KYS-FRM-163_Kastamonu_Üniversitesi_Bilimsel_Araştırma_Projeleri_Koordinasyon_Birimi_Hassas_Görevler_Formu

KYS-FRM-164_Kastamonu_Üniversitesi_Bilimsel_Araştırma_Projeleri_Koordinasyon_Birimi_İş_Avansı_Kredisi_Mahsup_Formu

KYS-FRM-165_Kastamonu_Üniversitesi_Bilimsel_Araştırma_Projeleri_Koordinasyon_Birimi_İş_Avansı_Kredisi_Talep_Formu

KYS-FRM-166_Kastamonu_Üniversitesi_Bilimsel_Araştırma_Projeleri_Koordinasyon_Birimi_Proje_Önerisi_Başvuru_Formu

KYS-FRM-167_Proje_Değişikliği_Talep_Formu

KYS-FRM-169_Yurtiçi_ve_Yurtdışı_Geçici_Görev_Yolluğu_Bildirim_Formu

KYS-FRM-170_Teknoloji_Transfer_Ofisi_Buluş_Bildirim_Formu

KYS-FRM-171_Teknoloji_Transfer_Ofisi_Patent_Başvuru_Formu

KYS-FRM-172_Teknoloji_Transfer_Ofisi_Tasarım_Başvuru_Formu

KYS-FRM-192 Sınav Soru Kağıdı  /  KYS-FRM-192 Cevap Kağıdı

KYS-FRM-193 Sınav Tutanağı

KYS-FRM-194 Kopya Tutanağı