Fakültemizin Türkçe Logosu

Fakültemizin İngilizce Logosu

Üniversitemizin Türkçe Logosu

Üniversitemizin İngilizce Logosu

 

Dosyalar PNG Formatında Oluşturulmuştur, Arka planları bulunmamaktadır.

 

YENİ FORMLAR

 

KYS-FRM-020_Öğrenci_Mezuniyet_Komisyon_Kararı

KYS-FRM-044_Dekan_Adayı_Bilgi_Formu_ve_Özgeçmiş_Formatı

KYS-FRM-064_Makine_Teçhizat_Talep_Formu

KYS-FRM-066_Kırtasiye_Talep_Formu

KYS-FRM-070_Mal_Bildirim_Formu

KYS-FRM-071_Hastalık_İzin_Onayı

KYS-FRM-072_İlişik_Kesme_Belgesi

KYS-FRM-075_Aile_Durumu_Bildirimi_Formu

KYS-FRM-076_Aile_Yardımı_Bildirim_Formu

KYS-FRM-077_Atama_Başvuru_Formu

KYS-FRM-078_Doğum_İzni_Ücretsiz_Formu

KYS-FRM-079_Doğum_Yardımı_Ödeneği_Talep_Dilekçesi

KYS-FRM-080_Evlilik_İzin_Onayı

KYS-FRM-081_Süt_İzni_Formu

KYS-FRM-082_Refakat_İzin_Onayı

KYS-FRM-083_İzin_Formu

KYS-FRM-084_Ölüm_Yardımı_Ödeneği_Talep_Dilekçesi

KYS-FRM-085_Teblig_Tebellug_Belgesi

KYS-FRM-086_Güvenlik_Soruşturması_Formu

KYS-FRM-087_Güvenlik_Soruşturması_ve_Arşiv_Araştırması_Formu

KYS-FRM-088_Hizmet_Belgesi_Talep_Formu

KYS-FRM-089_Hizmet_Birleştirmesi_Dilekçesi

KYS-FRM-090_Hizmet_İçi_Eğitim_Değerlendirme_Anketi

KYS-FRM-091_Hizmet_İçi_Eğitim_Takip_Formu

KYS-FRM-092_Hizmet_İçi_Aday_Eğitim_Programı_Formu

KYS-FRM-093_İdari_ve_Mali_İşler_Daire_Başkanlığı_Tedarikçi_Listesi

KYS-FRM-094_Kamu_Personeline_Mahsus_Yüklenme_Senedi_ve_Müteber_Senedi

KYS-FRM-095_Kataloğ_Bilgi_Edinme_Formu

KYS-FRM-096_Kefalet_Senedi

KYS-FRM-097_Kimlik_Kartı_Başvuru_Formu

KYS-FRM-098_Personel_Nakil_Bildirimi

KYS-FRM-099_Sağlık_Durumu_Beyan_Formu

KYS-FRM-100_Strateji_Geliştirme_Daire_Başkanlığı_Kullanıcı_Yetkilendirme_Formu

KYS-FRM-101_Yükseköğretim_Kurumları_Hizmet_Etiği_Sözleşmesi

KYS-FRM-102_İdari_Personel_Birim_Oryantasyon_Takip_Formu

KYS-FRM-103_İkametgah_Beyan_Formu

KYS-FRM-104_Ödeme_Belgesi_ve_Eki_Belgeler_Teslim_Tesellüm_Tutanağı

KYS-FRM-105_Yeni_Atananlar_için_Başvuru_Bilgi_Formu_-_Öyp._-_Arş

KYS-FRM-106_Araç_Yol_Yakıt_Takip_Formu

KYS-FRM-107_Akaryakıt_Talep_Formu

KYS-FRM-108_Araç_İstek_Formu

KYS-FRM-109_Araç_Talep_Formu

KYS-FRM-110_Stand_Açma

KYS-FRM-111_Etkinlik_Talep_Formu

KYS-FRM-112_Salon_İstek_Formu

KYS-FRM-113_Ödenek_Ekleme_Talep_Formu

KYS-FRM-114_Piyasa_Fiyat_Araştırma_Tutanağı

KYS-FRM-115_Sivil_Savunma_Formu

KYS-FRM-116_Terfi_Merkezleri_Takip_Çizelgesi

KYS-FRM-117_İç_Tetkik_Raporu

KYS-FRM-118_İç_Tetkik_Toplantı_Katılım_Formu

KYS-FRM-119_Kastamonu_Üniversitesi_Dış_Paydas_Memnuniyet_Anketi

KYS-FRM-120_Kastamonu_Üniversitesi_Akademik_Personel_Memmuniyet_Anketi

KYS-FRM-121_Kastamonu_Üniversitesi_Öğrenci_Memnuniyet_Anketi

KYS-FRM-122_Kastamonu_Üniversitesi_İdari_Personel_Memnuniyet_Anketi

KYS-FRM-123_Kastamonu_Üniversitesi_Mezun_Öğrenci_Memnuniyet_Anketi

KYS-FRM-124_Düzeltici_ve_İyileştirici_Faaliyet_Raporu

KYS-FRM-125_İç-Dış_Paydaş_Beklenti_Formu

KYS-FRM-126_Uygun_Olmayan_Ürün_Hizmet_Formu

KYS-FRM-127_Doküman_Revizyon_Takip_Formu

KYS-FRM-128_Revizyon_Talebi_ve_Değişiklik_İstek_Formu

KYS-FRM-129_Tedarikçi_Değerlendirme_Formu

KYS-FRM-130_Kalite_Komisyon_Karar_Formu

KYS-FRM-131_Toplantı_Katılım_Formu

KYS-FRM-132_Toplantı_Gündem_Maddeleri_Formu

KYS-FRM-133_Kalite_Koordinatörlüğü_Değerlendirme_Toplantısı_Formu

KYS-FRM-134_Uygun_Olmayan_Ürün_Hizmet_Kayıt_Formu

KYS-FRM-135_Yönetim_Kurulu_Gündem_Formu

KYS-FRM-136_Yönetim_Kurulu_Kararı_Formu

KYS-FRM-137_Yönetim_Kurulu_Katılım_Listesi

KYS-FRM-138_Yönetim_Kurulu_Karar_Örneği_Formu

KYS-FRM-139_Fakülte_Yönetim_Kurulu_Kararı_Örneği

KYS-FRM-140_Senato_Gündem_Formu

KYS-FRM-141_Senato_Katılım_Listesi

KYS-FRM-142_Senato_Kararı_Formu

KYS-FRM-143_Senato_Karar_Örneği_Formu

KYS-FRM-144_Danışma_Kurulu_Toplantısı_Karar_Tutanağı

KYS-FRM-145_Öğrenci_Toplantı_Katılım_Formu

KYS-FRM-146_Kastamonu_Üniversitesi_Rektörlüğü_Eğitim_Komisyonu_Karar_Örneği

KYS-FRM-147_Kasamonu_Üniversitesi_Rektörlüğü_Eğitim_Komisyonu_Kararı

KYS-FRM-154_Staj_Değerlendirme_Formu

KYS-FRM-173_Kalibrasyon_Formu

KYS-FRM-175_Hizmet_İçi_Eğitim_İhtiyaç_Talep_Formu

KYS-FRM-176_Arıza_Talep_Formu

KYS-FRM-177_Kurumsal_E-_Posta_İstek_Formu

KYS-FRM-178_E_Posta_İstek_Formu_Personel

KYS-FRM-179_Dilek_ve_Öneri_Formu

KYS-FRM-180_Üst_Yönetim_Öğrenci_Toplantı_Katılım_Formu