Genel İstek Formu

Belge İsteme Formu

Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu

Ders Ekleme Bırakma Başvuru Formu

Ara Sınav Mazeret Formu

Not İtirazı ve İnceleme Talep Formu

Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

Mezun Öğrenci için Vekalet Formu

Diploma Yerine Geçen Belge Formu

Diploma Talep Formu

Kayıt Sildirme Formu

Not Yükseltme İçin Yeniden Ders Alma Formu

Farklı Üniversitelerden Yaz Okulu Dersi Alma Dilekçe Formu

Ders Muafiyet Dilekçesi

Bitirme Çalışması Formları

Staj Başvuru Formu

Staj Sözleşmesi

Not Yükseltme (Bütünleme) Sınavına Giriş Talep Formu

 

YENİ FORMLAR

 

KYS-FRM-001_Çok_Amaçlı_Dilekçe

KYS-FRM-002_Bilgi_Belge_İsteme_Formu

KYS-FRM-003_Ders_Muafiyeti_Başvuru_Formu

KYS-FRM-004_Diploma_Talep_ve_İlişik_Kesme_Belgesi

KYS-FRM-005_Final_Sınav_Notunu_Yükseltmek_Amacıyla_Bütünleme_Sınavına_Girmek_için_Dilekçe

KYS-FRM-006_Harç_İade_Formu

KYS-FRM-007_Kastamonu_Üniversitesi_Değişim_Programları_Not_Dönüşüm_Tablosu

KYS-FRM-008_Genel_İstek_Formu

KYS-FRM-009_Kendi_İsteğiyle_Kayıt_Sildirme_Formu

KYS-FRM-010_Kısmi_Zamanlı_Çalışan_Öğrenci_Puantaj_Cetveli_Formu

KYS-FRM-011_Kurumlararası_Yatay_Geçiş_Başvuru_Formu

KYS-FRM-012_Maddi_Hata_Nedeniyle_Sınav_Sonucuna_İtiraz_Dilekçesi

KYS-FRM-013_Mazeret_Sınavı_Başvuru_Formu

KYS-FRM-014_Mezun_Olabilecek_Durumda_Olan_Öğrenci_Fazladan_Ders_Alma_Dilekçesi

KYS-FRM-015_Mezun_Öğrenci_Listesi

KYS-FRM-016_Not_Değişikliği_Formu

KYS-FRM-017_Öğrenci_Bilgi_Sistemi_Kayıt_Formu

KYS-FRM-018_Öğrenci_Disiplin_Ceza_Formu

KYS-FRM-019_Öğrenci_Kimlik_Kartı_Bilgi_Formu

KYS-FRM-021_Öğrencilikte_Azami_Süreyi_Aşan_Öğrenciler_için_Ek_Sınav_Başvuru_Formu

KYS-FRM-023_Seçmeli_Dersleri_Saydırma_Dilekçesi

KYS-FRM-024_Tek_Ders_Sınavı_Başvuru_Formu

KYS-FRM-025_Yatay_Geçiş_Not_Ortalaması_ile

KYS-FRM-026_Yatay_Geçiş_ÖSYM_puanı_ile

KYS-FRM-028_Yaz_Okulu_Not_Dönüşüm_Tablosu

KYS-FRM-029_YÖKSİSte_Mezuniyet_Bilgileri_Olmayan_Öğrencilere_Ait_Form

KYS-FRM-032_Kıyafet_Evi_Yararlanma_Formu

KYS-FRM-033_Başka_Üniversitenin_Yaz_Okulundan_Ders_Alma_Formu

KYS-FRM-034_Bütünleme_Formu

KYS-FRM-035_Ders_Ekleme_Bırakma_Başvuru_Formu

KYS-FRM-036_Ders_Muafiyet_Tablosu

KYS-FRM-037_İzinli_Sayılma_Kayıt_Dondurma_Dilekçesi

KYS-FRM-038_Kayıp_Kimlik_Kartı_Başvuru_Dilekçesi

KYS-FRM-039_Kurum_İçi_Yatay_Geçiş_Müracat_Formu

KYS-FRM-040_Mazeret_Nedeniyle_Harcını_Yatıramadığı_için_Ders_Kaydı_Dilekçesi

KYS-FRM-148_Staj_Sözleşmesi_Formu

KYS-FRM-149_Staj_Formu_SGK

KYS-FRM-150_İşletme_Staj_Değerlendirme_Formu

KYS-FRM-151_Staj_Devam_Çizelgesi

KYS-FRM-152_İşyeri_Staj_Kabul_Formu

KYS-FRM-156_Staj_Yeri_Değerlendirme_Formu

KYS-FRM-157_Zorunlu_Yaz_Stajı_Bilgilendirme_Klavuzu