FAKÜLTEMİZ

11/07/1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 20809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" başlıklı 3837 sayılı Kanunun 3. maddesi (d) bendi gereğince Gazi Üniversitesi'ne bağlı "Kastamonu Orman Fakültesi" yasal olarak kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 16/02/1998 tarih ve 250 sayılı yazılarıyla 1998-1999 Öğretim Yılında Kastamonu Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği Bölümü'nün açılması ve ilk olarak 30 öğrenci alınması kararlaştırılmış ve Eylül 1998’de eğitim-öğretime başlanmıştır. 17 Mart 2006 tarihli kararla Kastamonu Üniversitesi'nin kurulmasıyla Fakültemiz Gazi Üniversitesi’nden ayrılarak Kastamonu Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

AKADEMİK PERSONEL DURUMU

Fakültemizde 9 Profesör, 1  Doçent,  19 Dr. Öğr. Üyesi , 23 Araştırma Görevlisi olmak üzere 51 akademik personelimiz görev yapmaktadır. 

LİSANS ÖĞRENİM SÜRESİ

Fakültemizde  Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü bulunmakta olup, sayısal puan türü ile öğrenci  kabul edilmektedir.

Öğretim süresi 4 yıl (8 Yarıyıl) dır. Orman Mühendisliği  Bölümü mezunu olan öğrenciler Orman Mühendisi , Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü mezunu olan öğrenciler Orman Endüstri Mühendisi,  Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü mezunu olan öğrenciler Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Mühendisi unvanını almaktadır.

ÖĞRENCİ SAYISI

Fakültemizde halen Orman Mühendisliği Bölümü ve, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde  toplam 362 öğrenci öğrenim görmektedir.

STAJ VE BİTİRME ÇALIŞMASI

Öğrenciler, Fakültenin 4. ve 6. yarıyıllarında her biri 20'şer   iş günü olmak üzere toplam 40 iş günlük stajlarını ilgili bölümler tarafından hazırlanan programa göre yapmakla yükümlüdürler. Her öğrenci öğrenim gördüğü bölümde bitirme çalışmasını tamamlar.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programı ve  Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerimize lisans üstü eğitim alma imkanı sunmaktadır.