Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi,  ülkemizin sahip olduğu orman alanlarının korunmasında ve geliştirilmesinde, ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak değerlendirilmesinde  ihtiyaç duyulan  insan gücünün en kaliteli düzeyde yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Fakültenin temel hedefi zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan ülkemizin kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, insanlığın hizmetine sunulmasında öncü olacak elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim seviyesini yükseltmektir. Eğitim-öğretim, faaliyetleri, bilimsel çalışmalar ve sosyal etkinlikler çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Fakültemiz akademik personelince diğer kurum ve kuruluşlara sunulan projeler kabul edilerek uygulanmasına başlanılmıştır. Bu projelerin yakın gelecekte daha da artacağı beklenilmektedir. %65’i ormanlarla kaplı olan Kastamonu’da bitki örtüsü bakımından zengin bir dokuya sahip olan il ormanları, fakülte öğrencileri ve akademik personelin bilimsel faaliyetlerini sürdürmeleri için doğal bir laboratuvar niteliği taşımaktadır. Doğal güzellikleri ve tarih mirası yapılarla bezenmiş Kastamonu ve yöresi, öğrencilerimizin kültürel değerlerimizi yakından tanımaları için adeta doğal bir tarih ve kültür parkı niteliği taşımaktadır.