Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK Başkan  
Prof. Dr. Erol AKKUZU Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı  
Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı   
Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Sabri ÜNAL Üye  
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK Üye  
Prof. Dr. Şeref KURT Üye  
Doç. Dr. Önder TOR Üye  
Doç. Dr. Arif Oğuz ALTUNEL Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY Üye  
Kürşat TARIM Raportör