Dekanımız

 

rektor

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

(Rektör)

   

 

Dekan Yardımcılarımız

maydin

Doç. Dr. Miraç AYDIN

 

abulut

Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT

  

Fakülte Sekreterimiz

  

ktarim2

 Kürşat TARIM