Dekanımız

 

Prof. Dr. Saim ATEŞ

Dekan Vekili

 

 

 Dekan Yardımcılarımız

 

Doç. Dr. Miraç AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT

 

 Fakülte Sekreterimiz

 

ktarim2

 Kürşat TARIM