Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL   Başkan    
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK   Üye    
Prof. Dr. Sabri ÜNAL   Üye    
Prof. Dr. Erol AKKUZU   Üye    
Doç. Dr. Korhan ENEZ   Üye    
Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI   Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN   Üye    
Kürşat TARIM Raportör