Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK   Başkan    
Prof. Dr. Sabri ÜNAL   Üye    
Prof. Dr. Erol AKKUZU   Üye    
Doç. Dr. Nurcan DEMİRCİOĞLU YİĞİT   Üye    
Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI   Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN   Üye    
Kürşat TARIM Raportör