ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ - Programı Bilgileri    

Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı  
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi SAY
 

Misyonumuz 

“Hedefimiz, orman ürünleri endüstrisi alanında eğitime, öğretime, bilime, araştırmaya, doğaya ve çevreye duyarlı, toplumla bütünleşik, yenilikçi, yaşam boyu öğrenmeye adanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir bölüm olmayı hedefliyoruz.”

 

Vizyonumuz 

  • Temel ve uygulamalı bilgilerin sürdürülebilir entegrasyonuna vurgu yapan, orman ürünleri ve ilgili sektörlerde teknoloji kullanımı konularında bilgi ve beceri kazandıran, 
  • Orman ürünleri endüstrisinde karşılaşılan problemlere yönelik özgün, pratik,  uygulanabilir ve optimum çözümler üretmeye odaklanmış multidisipliner çalışmalar yapan, 
  • İhtisas alanı dahilinde, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta, toplum, kamu, sanayi ve diğer paydaşlarla dinamik bir işbirliği kurmuş, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan yenilikçi ve saygın bir bölüm olmaktır. 
 
Bölüm Başkanı
 
Doç.Dr. Alperen KAYMAKCI
 
Tarihçe
 
İlk defa 2009-2010 eğitim öğretim döneminde bölüm Lisans öğrencileri ile eğitime başlamıştır. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde Yüksek Lisans eğitimine başlayan Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Doktora eğitimine de başlanmıştır. 56 lisans ve 27 lisansüstü öğrenci ile eğitim öğretime devam edilmektedir. Kadrosunda 2 Profesör, 4 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı bulunmaktadır.
 
Kazanılan Derece
 
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ):1

Avrupa Yasam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ-YBÖ):6
 
Kabul Koşulları
 
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.
Kastamonu Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idari-birimler/anamenu-oidb-tr adresinden ulaşılabilir.
Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması "Yükseköğretime Geçiş Sınavı" (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. "Yükseköğretime Geçiş Sınavı", orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS'de en az bir puan türünde 180 ve üzeri puan alan adayların ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmaktadır. Bu sınavda “MF-4” puan türünden yeterli puanı alabilen öğrenciler programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.
 
Üst Kademeye Geçiş
 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylardan gerekli şartları taşıyanlar lisansüstü eğitim almaya hak kazanır. Programa ait lisansüstü eğitim hizmetleri Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü programlarla ilgili gerekli şartlar, kayıt süreci ve detaylı bilgi için enstitünün sayfasını https://fbe.kastamonu.edu.tr/ ziyaret edebilirsiniz.
 
Mezuniyet Koşulları
 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
 
Mezun İstihdam Olanakları
 
“Orman Endüstri Mühendis”lerinin çalışma alanları, masif ahşap ve/veya ahşap kökenli malzeme üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde aşağıdaki konu başlıkları altında sıralanabilir:

Araştırma ve geliştirme,
Personel ve sosyal ilişkiler,
Ürün tasarımı,
Maliyet kontrolü,
Üretim planlama,
Kalite kontrolü,
 
Ölçme ve Değerlendirme
 
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl sonuna kadar (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.
Güncel Bilgi için; https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.