ORMAN MÜHENDİSLİĞİ - Programı Bilgileri
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı  
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi SAY
 
Bölüm Başkanı
 
Prof.Dr. Erol AKKUZU
 
Tarihçe
 
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'nde yer alan Orman Fakültesi'nde bulunan Orman Mühendisliği Bölümü; 1992 yılından bugüne eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi bünyesinde kurulan bölüm, 2006 yılında Kastamonu Üniversitesi'nin kurulmasıyla Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlanmıştır. Eğitim-öğretime 1998 yılında başlanmış ve 2002 yılında ilk mezunlar verilmiştir. Kurulduğu günden bugüne kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini ormancılık alanında eğitmektedir.
 
Kazanılan Derece
 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ):1
Avrupa Yasam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ-YBÖ):6

 
Kabul Koşulları
 
“Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.
Kastamonu Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idari-birimler/anamenu-oidb-tr adresinden ulaşılabilir.
Orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sınavı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" (YKS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. YKS sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşmakta olup yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır.Orman Mühendisliği bölümü sayısal ağırlıklı puan türüne göreaday yerleştirmekte olup yeterli sayısal puana sahip öğrenciler bu programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.
 
Üst Kademeye Geçiş
 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylardan gerekli şartları taşıyanlar lisansüstü eğitim almaya hak kazanır. Programa ait lisansüstü eğitim hizmetleri Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü programlarla ilgili gerekli şartlar, kayıt süreci ve detaylı bilgi için enstitünün sayfasını https://fbe.kastamonu.edu.tr/ ziyaret edebilirsiniz.
 
Mezuniyet Koşulları
 
Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile "Orman Mühendisi" ünvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla toplamda 40 iş günü staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.
 
Mezun İstihdam Olanakları
 
Bölüm mezunlarımız başta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve kısmen diğer kamu kurumlarında görev alabilmektedirler. Bunun yanında kendini iyi yetiştiren mezunlarımız birçok özel sektöre bağlı konuları ile ilgili birimlerde çalışabilecekleri gibi, serbest mühendislik büroları açarak, bilirkişilikler, çevre düzenleme, fidan yetiştirme, fidanlık tekniği, etüt-proje hazırlama ve uygulama, planlama ve üretim, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı, kırsal kalkınma gibi konularda faaliyet sürdürebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı yapılan sınavlarla ölçülüp değerlendirilir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Dönem içerisinde verilen notlar genel başarı notunun %40'ını, dönem sonu sınavı notu ise %60'ını oluşturur. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı olmuş sayılırlar.Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl sonuna kadar (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Güncel Bilgi için;
https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat
Laboratuar dışındaki dersler için, dönem içinde bir ara sınav mecburi olup, diğeri yarıyıl içi çalışmaları şeklinde (ev ödevi, proje ve seminer gibi ) yapılır. Dönem sonunda da bir sınav yapılır. Teorik derslere %70, uygulama derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.