Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI

1-EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan) (Dekan Yrd.)
2. Prof. Dr. Erol AKKUZU (Üye) (Orman Mühendisliği Böl. Bşk.)
3. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Üye) (Yaban Hayatı Eko. ve Yön. Böl. Bşk.)
4. Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)
5. Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT (Üye)

2- BURS VE YARDIM KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN
2. Doç. Dr. Mahmut GÜR (Üye)
3. Doç. Dr. İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞÇU (Üye)
4. Dr. Öğr. Üyesi Osman Emre ÖZKAN (Üye)
5. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU

3-DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Önder TOR (Başkan)
2. Doç. Dr. Ferhat KARA (Üye)
3. Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM
4. Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT (Üye)
5. Arş. Gör. Dr. Emre AKTÜRK (Üye)

4- STAJ KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan)
2. Prof. Dr. Fatih SİVRİKAYA (Üye)
3. Doç. Dr. Önder TOR (Üye)

5-MUAYENE KOMİSYONU
1. Prof. Dr. Fatih SİVRİKAYA (Başkan)
2. Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)
3. Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN (Üye)
4. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Üye) (Yaban Hayatı Eko. ve Yön. Böl. Bşk.)
5. Arş. Gör. Abdullah UGIŞ (Üye)
 

6-PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 

1. Doç. Dr. Gökhan ŞEN (Başkan)
2. Doç. Dr. Osman Emre ÖZKAN (Üye)
3. Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ (Üye)
4. Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY (Üye)
5. Dr. Öğr. Üyesi Çağrı OLGUN

7- PROJE VE YAYIN KOMİSYONU
1. Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Başkan)
2. Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)
3. Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN (Üye)
4. Doç. Dr. Ferhat KARA (Üye)
5. Doç. Dr. Önder TOR (Üye)
6. Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT (Üye)
7. Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDOĞAN (Üye)

8-AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Korhan ENEZ (Başkan)
2. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Üye)
3. Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)

9- KAYITTAN DÜŞME VE ONAY KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan)
2. Doç. Dr. Önder TOR (Üye)
3. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Üye) (Yaban Hayatı Eko. ve Yön. Böl. Bşk.)
4. Şenel CİVEKOĞLU (Üye)
5. Leyla MACAKOĞLU (Üye)

10-SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYET KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan)
2. Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Üye)
3. Doç. Dr. Ferhat KARA (Üye)
4. Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)
5. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Üye) (Yaban Hayatı Eko. ve Yön. Böl. Bşk.)
6. Arş. Gör. Abdullah UGİŞ (Üye)
7. Şenel CİVEKOĞLU (Üye)

11-AKADEMİK KADROLARA ATAMA VE GÖREV UZATMA ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
1. Prof. Dr. Sabri ÜNAL (Başkan)
2. Prof. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU (Üye)
3. Doç. Dr. Önder TOR (Üye)
4. Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)
5. Doç. Dr. Ferhat KARA (Üye)

12- ÇEVRE VE ATIK KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU (Başkan)
2. Prof. Dr. Şeref KURT (Üye)
3. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Üye)
4. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU (Üye)
5. Dr. Öğr. Üyesi Çağrı OLGUN (Üye)
 


13-ARŞİV AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Mahmut GÜR (Başkan)
2. Şenel CİVEKOĞLU (Üye)
3. Leyla MACAKOĞLU (Üye)
4. Gülay TERZİOĞLU (Üye)
5. Rahşan EKİM VURDU (Üye)

14- MEZUNİYET KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Fakülte Temsilcisi-Başkan)
2. Doç Dr. Gamze SAVACI (Orman Mühendisliği Bölümü-Üye)
3. Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü-Üye)

15- SAYIM KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan)
2. Dr. Öğr. Üyesi İlknur CESUR (Üye)
3. Arş. Gör. Sevtap ERDOĞAN (Üye)
4. Şenel CİVEKOĞLU (Üye)
5. Leyla MACAKOĞLU (Üye)

16-DEĞER TESPİT KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan)
2. Doç. Dr. Arif Oğuz ALTUNEL (Üye)
3. Doç. Dr. Önder TOR (Üye)
4. Şenel CİVEKOĞLU (Üye)
5. Leyla MACAKOĞLU (Üye)

17-KALİTE KOMİSYONU

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE KOMİSYONU
1.Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
2.Prof. Dr. Sezgin AYAN
3.Prof. Dr. Erol AKKUZU
4.Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI
5.Doç Dr. Alperen KAYMAKCI
6.Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM
7.Doç Dr. Osman Emre ÖZKAN
8.Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT
9.Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN
10.Dr. Öğr. Üyesi Fadime SAĞLAM
11.Arş Gör. Abdullah UGIŞ
12.Şenel CİVEKOĞLU
13.Yusuf BAKIR (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi)
 

 EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU
1.Prof. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU
2.Doç. Dr. Korhan ENEZ
3.Dr. Öğr. Üyesi Sadık ÇAĞLAR
4.Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT
5.Dr. Öğr. Üyesi İlknur CESUR

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GRUBU
1.Prof. Dr. Şeref KURT
2.Doç. Dr. Arif Oğuz ALTUNEL
3.Doç. Dr. Önder TOR
4.Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN
5.Dr. Öğr. Üyesi Senem GÜNEŞ ŞEN

TOPLUMSAL KATKI GRUBU 
1.Prof. Dr. Sabri ÜNAL
2.Doç. Dr. Nurcan DEMİRCİOĞLU YİĞİT
3.Doç. Dr. Seray ÖZDEN KELEŞ
4.Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN
5.Doç. Dr. İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞÇU

18- AKREDİTASYON VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan, Dekan Yardımcısı)
2. Prof. Dr. Erol AKKUZU (Üye) (Orman Mühendisliği Böl. Bşk.)
3. Doç Dr. Alperen KAYMAKCI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)
4. Doç. Dr. Önder TOR (Üye)
5. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Üye) (Yaban Hayatı ve Ekolojisi Böl. Bşk.)
6. Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ (Üye)
7. Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT

19- BİLİŞİM KOMİSYONU
1. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Başkan) (Yaban Hayatı Eko. ve Yön. Böl. Bşk.)
2. Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ (Üye)
3. Arş.Gör.Dr. Mustafa ÖNCEL (Üye)
4. Arş.Gör. Döndü DEMİREL (Üye)
5. Arş.Gör. Sevtap ERDOĞAN (Üye)

20- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Korhan ENEZ (Başkan)
2. Doç. Dr. Mahmut GÜR (Üye)
3. Dr. Öğr. Üyesi Sadık ÇAĞLAR (Üye)

21- MÜHENDİSLİK TASARIMI VE BİTİRME ÇALIŞMASI KOMİSYONU
1. Prof. Dr. Erol AKKUZU (Başkan) (Orman Mühendisliği Böl. Bşk.)
2. Doç Dr. Alperen KAYMAKCI (Üye) (Orman End. Müh. Böl. Bşk.)
3. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Üye)
4. Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN (Üye)
5. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Üye) (Yaban Hayatı Eko. ve Yön. Böl. Bşk.)

22- ÖÇLME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
1. Doç Dr. Oytun Emre SAKICI (Başkan)
2. Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM (Üye)
3. Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT (Üye)

23- KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
1. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Başkan)
2. Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM (Üye)
3. Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT (Üye)

24- İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMA KOMİSYONU
1. Prof. Dr. Fatih SİVRİKAYA (Başkan)
2. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Üye)
3. Doç. Dr. Önder TOR (Üye)
4. Doç. Dr. Osman Emre ÖZKAN (Üye)
5. Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN (Üye)

25. ALTYAPI KOMİSYONU
1. Doç.Dr. Mahmut GÜR (Başkan) (Dekan Yrdımcısı)
2. Doç.Dr. Arif Oğuz ALTUNEL (Üye, Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı Sorumlusu)
3. Doç. Dr. Osman Emre ÖZKAN (Üye, Emprenye ve Odun Kompozit Laboratuvarı Sorumlusu)
4. Doç. Dr. Seray ÖZDEN KELEŞ (Üye, Orman Mühendisliği Bölümü Öğrenci Laboratuvarı Sorumlusu)
5. Doç. Dr. Osman Emre ÖZKAN (Üye, Fitokimya Laboratuvarı Sorumlusu)
6. Dr. Öğr. Üyesi Senem GÜNEŞ ŞEN (Üye, Havza Yönetimi - Toprak İlmi ve Ekolojisi Laboratuvarı Sorumlusu)
7. Dr. Öğr. Üyesi Fadime SAĞLAM (Üye, Orman Hasılatı ve Orman Amenajmanı Laboratuvarı Sorumlusu)
 
8. Dr. Öğr. Üyesi Esra Nurten YER ÇELİK (Üye, Silvikültür Laboratuvarı Sorumlusu)
9. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZER GENÇ (Üye, Orman İnşaatı ve Transportu Laboratuvarı Sorumlusu)
10. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU (Üye, Orman Botaniği ve Herbaryum Laboratuvarı Sorumlusu)
11. Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ (Üye, Orman Entomolojisi ve Koruma Laboratuvarı Sorumlusu)
12. Dr. Öğr. Üyesi Çağrı OLGUN (Üye, Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı Sorumlusu)
13. Arş.Gör. Dr. Mustafa ÖNCEL (Üye, Odun Mekaniği Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlusu)

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.