Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Politikası

MİSYON

Fakültemizin misyonu; genç, dinamik ve yenilikçi akademisyenleri ile bölge, Türkiye ve dünya ormanlarının ve ormancılığının geleceğine ilişkin senaryoları analiz ederek tüm paydaşlarının katılımıyla sürdürülebilir ormancılığa analitik çözümler sunmak, ahlaklı, nitelikli, öz güveni ve yaratıcılık kabiliyeti yüksek teknik personel yetiştirmek ve bu konuda sektörün ihtiyacını karşılamak ve projeler, yayınlar ve diğer akademik çalışmalar ile ormancılık sektörü için nitelikli bilgi üretmektir.

VİZYON

Fakültemizin vizyonu; ülke ve dünya ormancılığında ve ormancılık eğitiminde söz sahibi olan, öğrencilerine en ideal öğrenme fırsatlarını ve ortamını sağlayan, dünya ormancılığının sorunlarına karşı ulusal ve uluslararası kuruluşların çözüm ortağı olan, mezunlarının uluslararası seviyede tercih edilen mühendisler olmasını sağlayan ve ormancılık çalışmaları ile dünya çapında yaygın etkisi olan bir fakülte olmaktır.  

KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  •  Başta akademik personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın süreçlere katılımını, eğitim-öğretimi, araştırma-geliştirmeyi, uluslararası ve toplumsal katkı süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  •  Kalite bilincine önem veren ve bu bilincin gelişmesini sağlayan yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer tüm çalışanlarımız ile öğrencilerimizin yüksek akademik başarısı ve okul sonrası hayatlarında sağlayacakları başarıyı ön planda tutan eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  •  Ormanlarımızı, millî ekonominin temeli haline getirmek için orman ve orman kaynaklarına bağlı tüm değerlerin korunması, çok yönlü planlanması, üretimi, zararlıları ile mücadelesi, işletilmesi, ekonomisi, endüstrisi ve pazarlanması konularında bilimsel ve teknik bilgiyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı ve bilinçli teknik elemanlar yetiştirerek, ilimizin sahip olduğu zengin imkânları değerlendirmek,
  •  İçinde yaşadığımız topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, iş hacmini sürekli geliştirmek ve bununla birlikte bilimsel yayın ve etkinlikler yapmak suretiyle üniversitemizin güçlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak,

Orman Fakültemiz Kalite Politikası, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen, yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve kendini sürekli iyileştiren bir kalite politikasını taahhüt eder. Ayrıca yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite politikasını tahaahüt eder.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.